Een nachtwinkel uitbaten

Wil je een nachtwinkel uitbaten in Halle? Dan moet je toestemming vragen en hierop belastingen betalen. Raadpleeg de belastingreglementen 'belasting op opening nachtwinkel' en 'belasting op uitbating nachtwinkel'.

Toestemming vragen voor de uitbating van een nachtwinkel, doe je door het aanvraagformulier met de bijhorende bijlagen aangetekend op te sturen naar de dienst Lokale economie. De aanvraag wordt openbaar onderzocht en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer info en contact