×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (vanaf 1/1/2020)

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft hiervoor een "vergunning individueel bezoldigd personenvervoer" nodig van de gemeente.

Een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer is er voor:

 • straattaxi
 • standplaatstaxi
 • ceremonieel vervoer
 • OV-taxi

Verplichte bestuurderspas

Taxibestuurders zijn vanaf 1 juli 2020 verplicht om een bestuurderspas op zak te hebben. Om een bestuurderspas te krijgen moeten volgende documenten voorgelegd worden:

 • rijbewijs
 • medische keuring
 • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen
 • uittreksel uit het strafregister (jaarlijks in te dienen)

Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden

Procedure

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen een vergunning aan bij de dienst Lokale Economie via het aanvraagformulier of via de Centaurus 2020 databank. De gevraagde documenten moeten altijd bijgevoegd worden.

Prijs

 • €350
 • €250 voor milieuvriendelijke voertuigen
 • retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd

Regelgeving

 • Decreet individueel personenvervoer van 20 maart 2019
 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Meer info en contact