Plaats aanvraag standplaats op de donderdag- en zaterdagmarkt

Wil je occasioneel of wekelijks met je kraam/stand op de markt staan? Dan kan je dit per brief of via het aanvraagformulier aanvragen. 

Meer info en contact