Het vervoeren van personen

Wil je een taxidienst uitbaten in Halle? of wil je voertuigen met bestuurder verhuren? Dan heb je hiervoor toestemming nodig. Het belastingreglement 'belasting op organisatie personenvervoer over de weg' kan je hier raadplegen.

Wil je een taxidienst uitbaten? Of wil je via een vervoerbedrijf leerlingenvervoer voor kinderen van een school organiseren? Of zou je graag een bedrijfsbus inzetten voor het vervoer van je personeel? De ambtenaar lokale economie helpt je graag op weg en vertekt je je welke wetgeving van toepassing is, welke regels je moet volgen en welke documenten je nodig hebt. 

Toestemming vragen doe je door het aanvraagformulier met de bijhorende bijlagen aangetekend op te sturen naar de dienst lokale economie. De aanvraag wordt openbaar onderzocht en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer info en contact