Werken Fluxys Suikerkaai: geen verkeershinder

Uitvoeringsdatum:
maandag 17 juni 2019 tot vrijdag 21 juni 2019

Tussen 17 en 21 juni voert gasnetwerkbeheerder Fluxys werken uit op de Suikerkaai ter hoogte van het stadsmagazijn. Rekening houdend met de oeverwerken aan het kanaal zag het er naar uit dat de Suikerkaai enkele dagen gesloten zou worden voor het autoverkeer. Maar dat blijkt nu niet nodig.

De stad heeft er bij Fluxys op aangedrongen om de werken zodanig te organiseren dat het verkeer er nauwelijks of geen hinder van ondervindt. Na overleg tussen Fluxys en de aannemer van de oeverwerken, aan het kanaal werd afgesproken dat het doorgaand verkeer deels door de huidige werfzone kan afgeleid worden. Op die manier blijft dus de hinder beperkt.

Meer info en contact: