×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Vlaamse Waterweg start met bouw van Zuidbrug over kanaal in Halle

Uitvoeringsdatum:
maandag 10 september 2018

De Vlaamse Waterweg start met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug. Deze gloednieuwe brug zal de René Deboecklaan en de Suikerkaai verbinden met de Sint-Rochuswijk. Zij vervangt op termijn de nabijgelegen Bospoortbrug, die aan vervanging toe is en na de heraanleg enkel toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers. In een eerste fase zal er een tijdelijk jaagpad richting Lembeek aangelegd worden, omdat er ter hoogte van het jaagpad moet gewerkt worden aan het verstevigen van de kanaaloevers. Pas volgend jaar wordt effectief gestart met de bouw van de Zuidbrug.

  • Aanleg nieuw jaagpad richting Lembeek

Maandag 10 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van de Zuidbrug. Er zal eerst een tijdelijk jaagpad (langs de kant van de Vogelpers) aangelegd worden tussen de Bospoortbrug  en de spoorwegbrug over het kanaal (richting Lembeek). Op die manier kunnen fietsers en voetgangers ondanks de werken toch nog vlot en veilig in Lembeek geraken. Om dit mogelijk te maken moet een stuk bos gerooid (0,96 ha) worden tussen de spoorlijnen en het kanaal. Een deel zal na de voltooiing ter plaatse heraangelegd worden (0,42 ha). Het andere deel zal ruimschoots gecompenseerd worden met een nieuw bos nabij het kasteelpark van Lembeek (1,5 ha).

  • Jaagpad kant Suikerkaai voorlopig dicht vanaf 8/10

Het jaagpad langs de kant van de Suikerkaai gaat vanaf 8 oktober tijdelijk dicht. Dit jaagpad start ter hoogte van de bouwmaterialen Denayer. Er zullen gedurende enkele maanden voorbereidende werken uitgevoerd worden met het oog op het verstevigen van de linkeroever. Dus alle fietsers en voetgangers zullen omgeleid worden via het jaagpad langs kant van de Vogelpers. Ook ter hoogte van de Berendries in Lembeek zullen fietsers en voetgangers omgeleid worden via dit jaagpad langs de rechteroever.

Meer info: Omleiding jaagpad linkeroever (Suikerkaai)

  • Verstevigen oevers

Eenmaal dit jaagpad een feit is wordt de rechteroever langs de Vogelpers vernieuwd over een afstand van 205 meter. Ook de linkeroever (langs de Suikerkaai) zal verstevigd worden met een 85 meter lange betonnen constructie waarop de Zuidbrug later zal rusten.  Deze werken starten wellicht in de loop van het najaar. 

  • Bouw Zuidbrug

De opstart van de effectieve bouw van de boogbrug over het kanaal is voorzien in de loop van 2019. Via de nieuwe Zuidbrug zal het verkeer dat via het Bevrijdingsplein naar Sint-Rochus wil, gescheiden worden van het verkeer dat richting centrum wil, wat tot een vlottere verkeersafwikkeling leidt. 

  • Opwaardering kanaal

De werken kaderen in de opwaardering van het kanaal naar Charleroi, die de waterweg niet alleen beter toegankelijk moeten maken, maar de band tussen het kanaal en de stad ook moeten versterken. Voorts werd intussen gestart met de voorbereidende werken voor de aanleg van een voetgangersbrug over het kanaal ter hoogte van het station.

Meer info en contact:
Type verkeershinder
Opdrachtgever
Organisatie
De Vlaamse Waterweg
Telefoonnummer
011 29 84 00
Email
info@vlaamsewaterweg.be