Tijdelijk jaagpad (kant Vogelpers) in gebruik genomen

Het nieuw tijdelijke jaagpad langs het kanaal naar Charleroi wordt vanaf 22 januari in gebruik genomen. Dankzij dit tijdelijk jaagpad kunnen fietsers en voetgangers nog steeds vlotjes van Halle naar Lembeek tijdens de oeverwerken. De oevers worden er verstevigd om de bouw van de nieuwe Zuidbrug mogelijk te maken.  

De oevers langs het kanaal waarop de nieuwe Zuidbrug zal rusten, worden verstevigd Hierdoor is het jaagpad langs de kant van de sporen tijdelijk buiten gebruik en dit vanaf de Bospoortbrug.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, heeft de Vlaamse Waterweg een nieuw tijdelijk jaagpad aangelegd. Goed voor een investering van 220.000 euro. Door deze minder-hindermaatregel kunnen fietsers en voetgangers nog steeds vlot van Lembeek naar Halle en omgekeerd.

Start oeverwerken

Eenmaal de omschakeling van het jaagpad een feit is, start de aannemer met de ontbossing van een tweede zone langs de kant van de sporen. Dit is nodig voor de bouw van een nieuwe oeverwand. Een deel van het verdwenen groen wordt hier na de werken opnieuw heraangelegd  (0,42 ha). Het andere deel wordt ruimschoots gecompenseerd met een nieuw bos nabij het kasteelpark van Lembeek (1,5 ha).

Aan de andere kant van het kanaal (zijde Suikerkaai) wordt de wegenis naar de KMO-zone aangepast. Op die manier is er voldoende werfruimte voor de aanleg van een betonnen palenwand langs de linkeroever. De doorgang voor het verkeer naar de KMO-zone blijft gegarandeerd.

 

Meer info en contact:
Type verkeershinder