×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Heraanleg R. Lariëllestraat en Stroppenweg

Uitvoeringsdatum:
woensdag 16 september 2020 tot woensdag 31 maart 2021

Dit najaar starten de weg- en rioleringswerken aan de R. Lariëllestraat en de Stroppenweg, dat is een zijstraat van R. Lariëllestraat. Maar de werken zullen nauwelijks hinder opleveren voor het doorgaand verkeer en de bezoekers aan het containerpark. De werken duren tot maart 2021.

Tegenover het huidige recyclagepark bouwt de stad momenteel de gloednieuwe stedelijke werkplaatsen voor de uitvoeringsdienst. Naast het administratieve gebouw en de ateliers worden hier ook loodsen, opslagruimtes, parking, een fietsenstalling en groenzones voorzien. In een latere fase zal op deze site ook een gloednieuw recyclagepark gebouwd worden. De straten rond de site worden vanaf 7 september heraangelegd, tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel.

Beide straten worden verbreed en krijgen voet- en fietspad

De Stroppenweg wordt verbreed en uitgerust met fiets- en voetpaden. En de straat wordt ook verlengd. Op termijn zal deze straat aangesloten worden op de Brusselsesteenweg (N6). Dit wordt ook de nieuwe uitvalsweg. De huidige verbinding met de Brusselsesteenweg via de R. Lariëllestraat wordt op termijn voorbehouden voor fietsers, voetgangers en lokaal verkeer.

In het onderste gedeelte van de R. Lariëllestraat worden, tussen de Stroppenweg en de Scheepswerfkaai, weg- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt onder meer een dubbelrichtingsfietspad voorzien en een apart voetpad. Voor de kwetsbare weggebruikers zal de omgeving er een pak veiliger worden. Het ontwerp voorziet ook in heel wat groen: er worden verschillende bomen, grasperken en beplantingen aangebracht. De parkeerstroken en de overrijdbare stroken in bepaalde bochten worden aangelegd met grasbetontegels.       

Volgens de planning zullen de werken tegen eind maart 2021 klaar zijn, één en ander hangt echter af van de weersomstandigheden. Deze weg-en rioleringswerken worden geraamd op 1,08 miljoen euro.

Beperkte hinder tijdens de werken

Voor het doorgaand verkeer verwachten we tijdens de werken weinig hinder. In de R. Lariëllestraat zal immers altijd één rijstrook beschikbaar blijven, behalve op het ogenblik dat de nieuwe gescheiden riolering wordt doorgetrokken naar het huidige recyclagepark. Dan zal de R. Lariellestraat ongeveer 2 weken afgesloten zijn voor alle verkeer. Vermoedelijk zullen werken uitgevoerd worden in november. 

Ook op het ogenblik dat het bovenste stukje van de R. Lariellestraat wordt aangesloten op de nieuwe wegenis, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Maar in principe kunnen we deze klus tijdens één weekend klaren. Dit staat momenteel op de planning voor het weekend van 30 en 31 januari 2021.

Recyclagepark blijft meestal bereikbaar

Het recyclagepark blijft meestal bereikbaar tijdens de werken. Wel zal de wachtrij voor het recyclagepark langs het kanaal georganiseerd worden. Tijdens de twee weken in (vermoedelijk) november dat de R. Lariëllestraat wel volledig afgesloten wordt, zal ook het recyclagepark niet bereikbaar zijn. Tijdens deze periode openen we een pop-uprecyclagepark aan parking Nederhem. Maar het aantal fracties dat je mag aanbieden is in dit tijdelijk recyclagepark wel beperkt. Meer hierover binnenkort op www.halle.be, de stadsapp en onze Facebookpagina.

Meer info en contact:
Type verkeershinder