Dokter Spitaelslaan: onderhoudswerken

Uitvoeringsdatum:
maandag 07 oktober 2019 tot vrijdag 18 oktober 2019

Van 7 maandag tot vrijdag 18 oktober zal de aannemer onderhoudswerken uitvoeren in de Dokter Spitaelslaan.

Voetgangers en fietsers kunnen ten alle tijden door.

Meer info en contact:
Type verkeershinder