Centrum: verkeershinder Sintintrede

Uitvoeringsdatum:
zaterdag 23 november 2019

Op 23 november brengt de Sint ons een bezoekje …

Hij ontvangt de kinderen op het Oudstrijdersplein, maar zal eerst een ritje binnen onze stad maken. 

De omloop gaat als volgt:

Ninoofsesteenweg – Volpestraat – Korte Vest – Bergensesteenweg – Basiliekstraat – Arkenvest – Molenborre – Basiliekstraat – Volpestraat – Minderbroederstraat – Oudstrijdersplein

Het Oudstrijdersplein en de omliggende starten worden volledig afgesloten en parkeervrij gemaakt.

Het verkeer zal ter hoogte van de Basiliekstraat/Arkenvest even tegengehouden worden op het moment dat de Sint met zijn koets de Basiliekstraat komt uitgereden en de Arkenvest inrijdt.

Meer info en contact:
Type verkeershinder
Type manifestatie