Bouw Zenne-en Zuidbrug

Uitvoeringsdatum:
zondag 19 januari 2020 tot dinsdag 31 januari 2023

Eind januari gaat de bouw van de Zenne- en Zuidbrug eindelijk van start. Hierdoor zal je vanaf 19 januari onder andere niet meer langs de Suikerkaai naar het centrum kunnen rijden. Het project kadert in een breder pakket aan maatregelen die de toegankelijkheid van het Kanaal naar Charleroi op termijn moeten verhogen. In één klap willen De Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur van Halle ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren.

Meer info en de stand van zaken vind je op hallemaalbruggen.be

Type verkeershinder