Zelf organiseren

Organiseer je als burger of organisatie een activiteit die (deels) op publiek terrein plaatsvindt en/of mogelijk voor extra hinder zorgt (bv. luide muziek, extra verkeer of veel bezoekers), dan moet je hiervoor tijdig een aanvraag indienen.

Via de aanvraagformulieren kan je op een vlotte manier toestemming vragen. Een geluidsvergunning, toestemming tot bezetting van het openbaar domein, parkeerverbod en rijverbod worden allemaal via je aanvraag van het evenement geregeld.