Milieuvergunningen

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van de klasse waartoe jouw bedrijf behoort (klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

  • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
  • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse je bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van jouw bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

  • Klasse 1: betekent de meest hinderlijke activiteit
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit

Meer info en contact

Suggestie over deze website?