×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Verbreding en opwaardering kanaal

Het kanaal naar Charleroi heeft al een hele geschiedenis achter de rug. De waterweg ontstond rond 1830 als verbinding tussen Brussel en de steenkoolbekkens in Wallonië. Hoewel er sindsdien herhaaldelijk aanpassingswerken werden uitgevoerd, voldoet het kanaal vandaag niet meer aan de behoeften van de huidige binnenvaartsector en is het aan een grondige opwaardering toe. Het doel daarbij is niet alleen om sluizen en bruggen aan te passen om het kanaal beter toegankelijk te maken voor schepen. Waterwegen en Zeekanaal NV wil ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren, zodat het er voor iedereen nog aangenamer toeven en ondernemen wordt. Op 5 juni 2014 ondertekenden Waterwegen en Zeekanaal NV het protocol over de algemene principes van de opwaardering van het kanaal op het grondgebied van de stad Halle. Dit protocol voorziet onder meer dat:

  • de huidige Bospoortbrug vervangen wordt door een nieuwe beweegbare brug en voorbehouden wordt voor fiets‐ en voetgangers en openbaar vervoer;
  • het gemotoriseerd verkeer afgeleid wordt naar een nieuwe vaste Zuidbrug en Nederhembrug;
  • een voetgangersbrug over het kanaal aangelegd wordt in het verlengde van de voetgangersbrug over de sporen ter hoogte van de Sint‐Annastraat.


Meer info en contact

Bijkomende informatie over het globale opwaarderingsproject van het kanaal naar Charleroi en over de deelprojecten is terug te vinden op de www.kanaalnaarcharleroi.be. Op deze website kan in de toekomst tevens de voortgang van het project gevolg worden.

Contact: Kevin Polfliet | communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde | T 0484 916 984 | kanaalnaarcharleroi@wenz.be | www.wenz.be

Presentatie Zuidbrug en Zennebrug

Nieuws

Vlaamse Waterweg start met bouw van Zuidbrug over kanaal

De Vlaamse Waterweg start met de voorbereidende werken voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug. In een eerste fase zal er een tijdelijk jaagpad richting Lembeek aangelegd worden, omdat er ter hoogte van het jaagpad moet gewerkt worden aan het verstevigen van de kanaaloevers.