Deskundige tewerkstelling en sociale economie

Ben jij een geboren netwerker? Ben je sociaal voelend? Wil jij mensen die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt, helpen aan een zinvolle job? Dan hebben wij misschien een nieuwe uitdaging voor jou?

Stad Halle zoekt …

  • een deskundige tewerkstelling en sociale economie

De stad Halle wil in samenwerking met de gemeenten Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Eén van de uitdagingen is het inzetten op sociale economie. Hierbij willen we mensen voor wie de drempel naar een gewone job op de reguliere arbeidsmarkt te groot is (omwille van bijvoorbeeld laaggeschooldheid, ziekte,…) helpen aan een zinvolle job. Dat kan bijvoorbeeld via maatwerk, doorstroomtrajecten… Steden en gemeenten vervullen een regierol op dit vlak. Om die regierol te coördineren, zijn wij op zoek naar een deskundige tewerkstelling en sociale economie.

Solliciteren kan nog tot en met 8 oktober!

Meer info: