Wettiging van een handtekening

Het wettigen of legaliseren van een handtekening bevestigt de echtheid van een geplaatste handtekening op een document. Je kan je handtekening laten wettigen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Let op! Je kan hiermee nooit de echtheid van de inhoud van het document bewijzen.

Je kan je handtekening enkel laten wettigen als je in Halle woont.

Meer info en contact