×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Uittreksel uit een overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat alle gegevens over een overlijden. Een uittreksel uit een overlijdensakte kan je bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand aanvragen.

Bij de aangifte van een overlijden maakt de dienst burgerzaken - burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden een overlijdensakte op. Overlijdt iemand buiten zijn eigen woonplaats, dan geeft de gemeente waar de persoon is overleden het overlijden door aan de gemeente waar de overledene woonde.
De akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast.

Een overlijdensakte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de plaats van het overlijden.

Je kan bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand volgende documenten opvragen:

  • Afschrift uit de overlijdensakte
  • Uittreksel uit de overlijdensakte met vermelding van afstamming
    (Enkel openbare overheden, echtgenoot, wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten en opgaande of neerdalende lijn, erfgenamen en notaris of advocaat kan dit uittreksel (indien minder dan 100 jaar oud) opvragen)
  • Uittreksel uit de overlijdensakte zonder vermelding van afstamming
  • Internationale overlijdensakte (in 7 talen)

Meer info en contact