Uittreksel uit een huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt. De huwelijksakte kan je bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand aanvragen.

Er zijn 2 soorten uittreksels beschikbaar:

 1. Uittreksels zonder vermelding van afstamming (= geen vermelding van vader of moeder)
  Iedereen kan (ook over iemand anders) uittreksels van akten van huwelijken krijgen, waarin geen melding wordt gemaakt van de afstamming.
 2.  Afschriften en uittreksels met vermelding van afstamming
  Volgende personen kunnen een afschrift of een uittreksel, met vermelding van afstamming van akten, van minder dan 100 jaar bekomen (er is geen volmacht nodig van de betrokkene):
 • openbare overheden
 • de personen op wie de akte betrekking heeft
 • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
 • de wettelijke vertegenwoordiger
 • de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • de erfgenamen
 • de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen pas een afschrift (kopie) of een uittreksel met vermelding van afstamming bekomen als zij daartoe toestemming krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en zij kunnen aantonen een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben.

Meer info en contact