Uittreksel uit een geboorteakte

De geboorteakte wordt opgemaakt bij de aangifte van de geboorte en vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte staan alle gegevens over de geboorte van een persoon. Een uittreksel uit een geboorteakte kan je bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand aanvragen.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Let op! Dit uittreksel vraag je aan in de gemeente waar je geboren bent.

Meer info en contact