Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat eventuele veroordelingen weergeeft. Het vermeldt dus je eventuele (blanco) strafrechterlijke verleden. Dit bewijs kan je (online) aanvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie soorten modellen:

  • Model 595: is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden
  • Model 596-2: is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (aanvraagformulier verplicht in te vullen door werkgever)
  • Model 596-1: is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden gereglementeerd zijn, zoals veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen (het aanvraagformulier dat je hieronder terugvindt moet je verplicht laten invullen door werkgever)

Meer info en contact