Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift (model 33) of stamboekuittreksel is een document waarmee je kan bewijzen dat je je dienstplicht hebt vervuld.

Het militiegetuigschrift is afgeschaft, maar diensten zoals de mutualiteit, de verzekeringskas en de pensioendienst kunnen dit document nog vragen.

  • Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.
  • Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Let op! Het militiegetuigschrift moet je aanvragen op het Ministerie van Defensie via https://www.mil.be/nl/content/stamboekuittreksel