Uittreksel uit het kiesregister

Een uittreksel uit het kiesregister kan je (online) opvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Meer info en contact