Getuigschrift van verblijf

Een getuigschrift van verblijf kan je (online) opvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Meer info en contact