Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister

Het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister is een document waarmee je kan  bewijzen dat je als burger ingeschreven bent in de stad Halle. Dit bewijs kan je (online) opvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Meer info en contact