Bewijs van de Belgische nationaliteit

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dit bewijs kan je (online) opvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Het bewijs van nationaliteit wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Je kan het document enkel aanvragen wanneer je:

  • de Belgische nationaliteit hebt
  • ingeschreven bent in de bevolkingsregisters

Meer info en contact