Attest samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat aangeeft wie de leden van een gezin zijn. Dit bewijs kan je (online) opvragen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Meer info en contact