Cijfers

De cijfers van de broedresultaten van de slechtvalk in Vlaanderen spreken boekdelen. In 1995 werd een eerste broedpoging ondernomen in Limburg, maar dat kende geen succes. Het eerste jong dat in België het levenslicht zag sinds het uitsterven van de soort in 1958, dateert van 1996. Sindsdien groeide de slechtvalkenpopulatie gestaag. Op twintig jaar tijd ging het van nul naar 44 broedparen en van nul naar 131 uitgevlogen jongen. Het nestgemiddelde staat in relatie met de beschikbaarheid aan voedsel. Wat deze vogelsoort betreft, mogen we echt wel spreken van een succesverhaal.

© Vogelbescherming Vlaanderen - https://www.slechtvalken-sint-niklaas.be

In 2008 werd op de basiliek van Halle een nestkast geplaatst en sinds 2013 kunnen we er spreken van broedsucces. Hier een overzicht van het broedsucces in Halle

Jaar broedsucces
2013 1
2014 3
2015 3
2016 4
2017 3
2018 2
2019 (momenteel 2 eitjes)

 

Een overzicht van het broedsucces in Vlaanderen van 1995 tot 2015