Een tegeltuin aanleggen

Een geveltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo'n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis. In straten zonder voortuinen mag je onder bepaalde voorwaarden groene gevels aanleggen.
Voor de klimplanten die je in deze tegeltuin aanlegt kan je een subsidie aanvragen.