Subsidies voor aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen

Om haar groene karakter te vergroten en de biodiversiteit te verhogen geeft de stad subsidies voor de aanleg en het onderhouden van kleine landschapselementen. Welke boom- en heestersoorten en welke onderhoudswerken gesubsidieerd worden, vind je in het subsidiereglement. Je vindt hier ook het aanvraagformulier.

Meer info en contact