Subsidies voor milieu- en natuuracties

In ruil voor het opruimen van zwerfvuil op openbaar domein of uitvoeren van natuurbeheeracties krijgen verenigingen een financiële tegemoetkoming van de stad. Per kilometer opgeruimde straat (inclusief voetpaden, bermen, grachten, pleinen, …) krijgt de vereniging 25 euro. Waaraan je moet voldoen, vind je in het subsidiereglement. Je vindt hier ook het aanvraagformulier.

Meer info en contact