Verkiezingen 2019: wat doen als je niet kan gaan stemmen?

stemcomputer

Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale én Europese verkiezingen. Geraak je die dag zelf niet in het stembureau? Dan kan je aan iemand een volmacht geven en mag die persoon in jouw plaats stemmen.

Als je om een van volgende redenen niet kan gaan stemmen op 26 mei, mag je aan iemand een volmacht geven:

 • je moet die dag werken.
 • je kan je niet naar het stemlokaal begeven omwille van medische redenen.
 • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger en vertoeft niet in je woonplaats.
 • je bent veroordeeld en verblijft in de gevangenis.
 • je kan niet gaan stemmen om geloofsredenen.
 • je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen.
 • je bent met vakantie of vertoeft om andere redenen in het buitenland.

Hoe moet je een volmacht geven?

 1. Download het volmachtformulier dat je hieronder in de bijlage kan vinden. Vul het formulier volledig in.
 2. Zorg voor het juiste attest om je afwezigheid te verantwoorden. Bijvoorbeeld: een doktersattest of een attest van je werkgever. 
 3. Geef je oproepingsbrief, je afwezigheidsattest én het ingevulde volmachtformulier aan de persoon die voor jou zal stemmen.

In de volgende gevallen heeft u een document van de burgemeester nodig:

 • omwille van een verblijf in het buitenland (wegens vakantie bijvoorbeeld). Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester (of een afgevaardigde). Dit kan door de nodige bewijsstukken voor te leggen. Als je over geen reisdocumenten beschikt kan je ook een verklaring op eer overhandigen.
 • omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger. Ook in dit geval zal de burgemeester een attest overhandigen.

Voor het verkrijgen van zo’n attest kan je terecht bij de dienst bevolking.

Belangrijk om te weten

 • Je kan geen volmacht geven aan iemand die zelf niet mag gaan stemmen.
 • Je mag ook geen volmacht geven aan iemand die al een volmacht van iemand anders heeft gekregen.

Je hebt een volmacht gekregen.

Als je een volmacht hebt om voor iemand anders te gaan stemmen, dan moet je met die volmacht gaan stemmen in het stemlokaal dat vermeld staat op de oproepingsbrief van die persoon.

Dit moet je meenemen:

 • het afwezigheidsattest, het volmachtformulier én de oproepingsbrief van de persoon die jou de volmacht heeft gegeven
 • jouw eigen oproepingsbrief en identiteitskaart

Wil je geen volmacht geven? Of ben je te laat om een volmacht te regelen?

Vraag aan een kennis of familielid om naar jouw stemlokaal te gaan en daar volgende documenten af te geven:

 • een brief waarin je de reden van jouw afwezigheid motiveert.
 • een bewijs (attest) van de reden waarom je niet kan gaan stemmen.
 • jouw oproepingsbrief.

Beide documenten moeten door jou ondertekend zijn. De voorzitter van het stembureau bezorgt deze documenten aan de vrederechter. Hij zal oordelen of jouw afwezigheid gegrond is. Je kan deze documenten na de verkiezingen ook zelf aan de vrederechter bezorgen (Zuster Bernardastraat 32). Wacht er niet te lang mee, anders riskeer je een boete.

Bijlage

Meer info en contact:
Terug naar overzicht