×

Verkiezingen - vaak gestelde vragen

Verkiezingen roepen vaak heel wat vragen op. Bekijk hier het antwoord op vaak gestelde vragen.

Oproepingsbrief

Wat doe ik wanneer ik mijn oproepingsbrief niet ontvangen of verloren heb ?

De oproepingsbrieven worden uiterlijk 15 dagen vóór de verkiezingen door het stadsbestuur verstuurd. In de week voor de verkiezingen kan je bij Burgerzaken een duplicaat aanvragen. Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen. Ook wanneer je oproepingsbrief om een of andere reden onleesbaar is, contacteer je Burgerzaken voor een duplicaat.

Ik ben recent verhuisd en op mijn oproepingsbrief staat mijn oud adres. Waar moet ik naartoe?

Je moet gaan stemmen op de plaats die op de oproepingsbrief vermeld staat. Waar je moet gaan stemmen hangt af van je woonplaats op het moment van de afsluiting van de kiezerslijsten. Indien je later verhuist dan moet je toch gaan stemmen in je vorige woonplaats.

Moet ik de oproepingsbrief na de verkiezingen bewaren?

Wij raden je aan om de oproepingsbrief na de verkiezingen nog minstens een jaar bij te houden. Deze werd bij het stemmen afgestempeld en geldt als bewijs dat je effectief bent gaan stemmen.

Identiteitskaart

Ik ben net voor ik moet gaan stemmen mijn identiteitskaart verloren of deze werd gestolen. Wat moet ik doen?

Alvorens je aan te bieden in het stemlokaal doe je aangifte van het verlies van je identiteitskaart bij de politie. Breng best onmiddellijk een pasfoto mee. Je krijgt dan een attest van verlies, dat je kan gebruiken om te gaan stemmen.

Ik lijk niet meer op de foto op mijn identiteitskaart.

Bied je aan bij Burgerzaken met een recente, reglementaire pasfoto. Doe dit tijdig zodat je tegen de dag van de verkiezingen je nieuwe identiteitskaart hebt.

In het stemlokaal

Ik vrees dat ik niet tijdig in het stemlokaal raak.

De stemlokalen sluiten onherroepelijk om 16 uur. Vóór dat tijdstip moet je gaan stemmen. Je moet zelf de nodige schikkingen treffen om tijdig in het stemlokaal te zijn. Hier zijn geen uitzonderingen op toegestaan.

Ik heb een mobiele beperking en geraak niet in het stemlokaal.

Kan je je op 26 mei moeilijk naar het stemlokaal verplaatsen? Maak dan gratis gebruik van het mindermobielenvervoer van de stad. Vraag dit tijdig aan via de Welzijnsbalie (Sociaal Huis) via info@halle.be of T 02 365 99 00.

Ik weet niet waar mijn stemlokaal zich bevindt.

Het adres van het stemlokaal waar je naartoe moet staat vermeld op je oproepingsbrief. Het lokaal bevindt zich in de buurt van je woonplaats.

Ik ben ziek en kan niet gaan stemmen.

Wanneer je ziek bent dan vraag je een medisch attest aan je arts. Dit attest moet je binnen de maand na de verkiezingen, samen met je oproepingsbrief, inleveren bij de balie burgerzaken. Wanneer je al een langere periode ziek bent kan je ook aan iemand anders volmacht verlenen om in jouw plaats te gaan stemmen.

Ik ben andersvalide, analfabeet, ... en kan niet zelfstandig stemmen. Wat doe ik?

Je kunt je bij het stemmen laten begeleiden mits toestemming van de voorzitter van het stembureau. Op voorlegging van een medisch attest kan je ook volmacht geven aan een ander kiezer om in jouw plaats te stemmen.

Verhuisd

Ik ben recent verhuisd, kan ik dan in mijn nieuwe gemeente stemmen?

Je moet stemmen in de gemeente en het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat, ook al woon je intussen niet meer in die gemeente. De plaats waar je moet gaan stemmen wordt vastgesteld op het moment van het afsluiten van de kiezerslijsten. De gemeente waar je op dat moment gedomicilieerd bent zal de plaats zijn waar je moet gaan stemmen.

Op mijn adres krijg ik een oproepingsbrief van iemand die hier niet meer woont of overleden is. Wat moet ik doen?

Breng deze oproepingsbrief binnen bij de balie Burgerzaken, of deponeer de oproepingsbrief in een brievenbus van Bpost, nadat je het adres doorgestreept hebt en er op geschreven hebt: "woont niet meer op het aangegeven adres" of "kiezer overleden".

Voorzitter - bijzitter in een stembureau

Waar moeten voorzitters en bijzitters gaan stemmen?

Voorzitters en bijzitters mogen stemmen in het stembureau waar zij op de dag van de verkiezingen moeten werken, ook indien op hun oproepingsbrief een ander stembureau vermeld staat.

Ik werd aangesteld als bijzitter maar ik ben ziek. Wat moet ik doen?

Verwittig zo snel mogelijk de voorzitter van je stembureau.

Ik werd opgeroepen als voorzitter of bijzitter maar ik zal op de dag van de verkiezingen niet beschikbaar zijn. Wat doe ik?

Voorzitter: meld je persoonlijk aan in het gerechtsgebouw met de documenten die je ontving.
Bijzitter: Breng de voorzitter die je uitnodigde onmiddellijk op de hoogte. Deze beslist of je reden van afwezigheid al dan niet geldig is.

Afwezigheid

Ik ben voor mijn werk in het buitenland op de dag van de verkiezingen. Wat nu?

Je levert een attest van je werkgever samen met je oproepingsbrief in bij de balie Burgerzaken, en dat voor een welbepaalde datum.
Ben je als zelfstandige voor je eigen zaak in het buitenland dan kan je zelf een attest opmaken op briefpapier van je zaak.

Op de dag van de verkiezingen ben ik op weekend in de Ardennen of aan de kust. Wat nu?

Aangezien je in het binnenland verblijft ben je nog steeds stemplichtig en moet je je aanbieden in het stemlokaal dat op je oproepingsbrief vermeld staat.

Ik verblijf in het buitenland en wens een andere kiezer volmacht te verlenen om in mijn plaats te stemmen. Wat doe ik?

Je kan het volmachtformulier downloaden, invullenen ondertekenen en doorsturen naar de persoon aan wie je volmacht wens te verlenen. Vergeet niet om er de nodige bewijsstukken bij te voegen (een kopie van je identiteitskaart, een attest van bewijs van verblijf in het buitenland - eventueel af te leveren door de plaatselijke overheid).
De persoon die aan wie je volmacht verleent komt met die documenten vóór de verkiezingen naar de balie burgerzaken.

Ik heb vóór de verkiezingsdag al de documenten die bewijzen dat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zal zijn. Mag ik die al inleveren?

Bewijsstukken over je verblijf in het buitenland kan je pas NA de verkiezingen (samen met je oproepingsbrief) inleveren bij de balie burgerzaken.

Op de dag van de verkiezingen ben ik (met het vliegtuig of met de bus) onderweg naar huis. Wat moet ik doen indien ik niet tijdig terug ben voor de stemming?

Je vraagt best een attest aan de organisator van je reis om te bewijzen dat je je niet kon aanbieden voor de stemming.