Een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van de stad?

Vind je dat je door medewerkers van de stad niet correct bent behandeld? Heb je geen oplossing of gehoor gevonden bij de medewerker of dienst in kwestie? Dan kan je beroep doen op de klachtencoördinator van de stad. Je kan per brief of digitaal een klacht indienen.

Opgelet! Een klacht is niet hetzelfde dan een melding. Wil je een probleem melden (put in de weg, sluikstort, defect verkeerslicht, geluidsoverlast, defect aan speeltuin, verkeersoverlast in de straat, ...) gebruik dan ons algemeen contactformulier.