Verkiezingen

De volgende lokale verkiezingen vinden plaats op 14 oktober 2018:

  • provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de provincieraad.
  • gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Digitaal stemmen

Halle stemt opnieuw digitaal. Wil je het vooraf al eens proberen? In de week voor de verkiezingen staat er een stemhokje in de foyer van het stadhuis. Je kan er al eens oefenen onder begeleiding. Dit kan elke werkdag van vrijdag 5 tot en met vrijdag 12 oktober van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op zaterdag 6 oktober tussen 9 en 11.45 uur.

Kijk ook op de achterkant van Info Halle, editie september, voor een handige handleiding. Scheur ze los en neem ze mee als je gaat stemmen.

Of kijk eens naar dit instructiefilmpje waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe je digitaal moet stemmen.

Toegankelijkheid van de stemlokalen

De stad probeert ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk lokalen en stemhokjes toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking, maar dat kan niet overal. Heb je een fysieke beperking en wil je zeker weten of jouw stemlokaal vlot toegankelijk is voor jou? Neem contact op met de dienst bevolking. Indien nodig, krijg je een ander stemlokaal aangeduid.

Wie zich moeilijk kan verplaatsen naar het stemlokaal, kan beroep doen op het mindermobielvervoer van het OCMW.

Help, mijn oproepingsbrief is zoek!

Geen probleem. Kom langs bij de dienst bevolking:

  • van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16.30 uur (op afspraak)
  • elke zaterdag tussen 9 en 11.45 uur
  • op de verkiezingsdag zelf tussen 8 en 12 uur

Zij geven je een nieuwe oproepingsbrief.

Volmachten

Je wil een volmacht geven
Als je om een bepaalde reden niet kan gaan stemmen op zondag 14 oktober, mag je een volmacht geven aan een andere kiezer. Alle info over wanneer en hoe je een volmacht kan geven vind je in het nieuwsbericht 'stemmen met volmacht'.

Je wil geen volmacht geven of je bent te laat om een volmacht te regelen
Vraag aan een kennis of familielid om naar jouw stemlokaal te gaan en daar volgende documenten af te geven:

  • een brief waarin je de reden van jouw afwezigheid motiveert
  • een bewijs (attest) van de reden waarom je niet kan gaan stemmen

Beide documenten moeten door jou ondertekend zijn. De voorzitter van het stembureau bezorgt de documenten voor verdere opvolging aan de vrederechter.
Je kan deze documenten na de verkiezingen ook zelf aan de vrederechter bezorgen (Zuster Bernardastraat 32). Wacht er niet te lang mee. Anders riskeer je een boete.

Centraal informatiepunt van de overheid

Alle informatie over deze stembusgang,antwoorden op al je verkiezingsvragen en ook alle definitieve kandidatenlijsten vind je op www.vlaanderenkiest.be. Dat is de officiële verkiezingswebsite van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Vanaf 14 oktober kan je er ook terecht voor de officiële verkiezingsuitslagen en de projecties van de zetelverdeling in Halle.

Wat verandert er na deze gemeenteraadsverkiezingen?

In heel Vlaanderen wordt het aantal lokale mandatarissen fors teruggeschroefd. Het college van burgemeester en schepenen gaat in Halle van 9 naar 8 leden.
Voorts zullen de gemeenteraad en de OCMW-raad vanaf volgend jaar uit dezelfde mensen bestaan. Er komt wel een bijzonder OCMW-comité dat zal beslissen over de individuele steundossiers. Dat comité is kleiner dan de OCMW-raad vandaag.

 

Meer info en contact