Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De stad Halle telt 33 gemeenteraadsleden. Hieronder vind je de samenstelling van de gemeenteraad, kan je de vergaderdata en agendapunten raadplegen en de besluiten inkijken.

Samenstelling

Vergaderdata en agenda

Notulen

Deontologische code