×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Gemeenteraad

De stad Halle telt 33 gemeenteraadsleden. Hieronder vind je de samenstelling van de gemeenteraad, kan je de vergaderdata en agendapunten raadplegen en de besluiten inkijken.

Agenda's, besluiten, ontwerpbeslissingen en beslissingen zoeken

Vergaderdata

Archief vóór juni 2018

Voor het raadplegen en inkijken van documenten voor juni 2018 kan je steeds terecht bij den AST.

Deontologische code en huishoudelijk reglement