Voorstellen van burgers

De inwoners hebben het recht om via een gemotiveerde nota voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te agenderen en deze te komen toelichten tijdens de gemeenteraad.

Reglement en aanvraagformulier

Meer info en contact