Vlaams Manifest: beleidsplan over het Vlaamse karakter van de stad

Het Vlaams manifest is het standpunt van de Halse gemeenteraad over de vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van Halle.

De Halse politieke fracties, zetelend in de gemeenteraad van de stad Halle, hebben gezamenlijk in 2007 een standpunt ingenomen (Vlaams manifest) over het te voeren beleid ter vrijwaring en ter bevordering van het Vlaamse karakter van de stad.

Vlaams manifest: beleidsplan over het Vlaamse karakter van de stad