Reglementen en verordeningen

Hier kan je de reglementen en verordeningen uit het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau zn van de burgemeester raadplegen. 

Reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Vanaf 1 januari 2014 maakt de stad de nieuwe reglementen en verordeningen aan haar inwoners bekend via publicatie op de gemeentelijke website en niet meer door een aanplakbrief op een aanplakbord.

De publicatie bevat zowel de vermelding van de datum waarop de reglementen en verordeningen werden aangenomen (door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester) als de datum van bekendmaking.

Een reglement of verordening treedt pas in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het reglement of verordening een andere ingangsdatum bepaalt.

Hieronder vind je per gemeenteraad een lijst van alle aangenomen reglementen en verordeningen vanaf 1 januari 2014.

College van burgemeester en schepenen

Uit het College van Burgemeester en Schepenen dd. 10 augustus 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 6 april 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 16 februari 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 11 augustus 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 7 juli 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 24 februari 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 6 januari 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 30 december 2016

Uit het college van burgemeester en schepenen van 2 december 2016

Gemeenteraad

Uit de gemeenteraad van 26 februari 2019

Uit de gemeenteraad van 18 december 2018

Uit de gemeenteraad van 24 oktober 2017

Uit de gemeenteraad van 23 mei 2017

Uit de gemeenteraad van 24 mei 2016

Raad voor maatschappelijk welzijn

Vast bureau

Burgemeester

Rechtspositieregeling en deontologische code personeel

Deontologische codes bestuur