×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Personeel

Rechtspositieregeling personeel stad Halle

De rechtspositieregeling bevat ondermeer:

 • de rechten en plichten van alle personeelsleden
 • de aanwervingsprocedures en de aanwervingsvoorwaarden
 • de functionele loopbaan en de bevordering
 • de evaluatie van personeelsleden
 • vorming van het personeel
 • het salaris, de salarisschalen en de anciënniteitsregeling
 • de regeling van vergoedingen, toelagen en sociale voordelen
 • de regels over ontslag en ambtsneerlegging van statutaire personeelsleden
 • de regels over verloven en afwezigheden

In onze organisatie zijn twee verschillende rechtspositieregelingen van toepassing. Afhankelijk van de sector of cluster waar je tewerkgesteld bent kan een verschillende regeling gelden.

Rechtspositieregeling Gemeentepersoneel

Deze geldt voor alle personeelsleden van de volgende sectoren:

 • Ondersteuning
 • Strategie en coordinatie
 • Facility
 • Financiën
 • Dienstverlening
 • Kinderdagverblijf
 • Samenleving (met uitzondering van subsector zorg)

Rechtspositieregeling Subsector zorg

Deze geldt voor alle personeelsleden van:

Subsector zorg

Uitzondering: voor personeelsleden die vallen onder de rechtspositieregeling Subsector Zorg, maar die in dienst waren  vóór 1 januari 2011, blijven de gunstige bepalingen van de rechtspositieregeling Algemeen gelden op het vlak van verlof en feestdagen.

Rechtspositieregelingen