Oprichtingsaktes en statuten

Oprichtingsakte EVA's in priv. rechtelijke vorm

Oprichtingsakte IGS met rechtspersoonlijkheid

Statuten EVA's in priv. rechtelijke vorm

Statuten IGS met rechtspersoonlijkheid

Jaarrekeningen EVA's in priv. rechtelijke vorm

Oprichtingsaktes verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn

Statuten verenigingen voor maatschappelijk welzijn waar OCMW deelgenoot is