×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt op een actieve manier via de pers, publicaties, het internet, enz. Maar om de openheid en de transparantie van de werking van het stadsbestuur te bevorderen, voorziet de wetgever de mogelijkheid voor iedereen die dit wenst om bestuursdocumenten te raadplegen.

Iedereen (burgers, verenigingen, bedrijven ...) kan bij de stad documenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van opvragen.

Belangrijk is wel te weten dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kan de stad niet vragen om een nieuw document op te stellen met overzichten, berekeningen, enzovoort.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen: bij voorbeeld persoonsgegevens (privacy), documenten uitsluitend opgesteld ten behoeve van de strafvordering, documenten die nog niet af zijn, geheimhoudingsverplichting ...