Intergemeentelijke samenwerking

De stad Halle neemt deel aan volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid (IGS). In uitvoering van het decreet lokaal bestuur publiceren wij hun oprichtingsakte en statuten.

Haviland

Iverlek

Cipal

IWVB

TMVS

TMVW

Intradura