×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Burgemeesterconvenant - klimaatplan

Onze stad ondertekende samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeesterconvenant. Daarmee willen we actief meewerken aan het inperken van ons energieverbruik en de klimaatverandering een halt toeroepen.

Het stadsbestuur onderneemt al acties om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in te perken, zowel binnen de eigen werking als naar de inwoners toe: bijvoorbeeld het gebruik van 100% groene elektriciteit, gratis duurzaam bouwadvies, samenaankoopacties, energiekrediet, verduurzaamde eigen aankopen…). Maar dit volstaat niet. CO2 is immers één van de voornaamste broeikasgassen die de klimaatverandering in de hand werkt met alle negatieve gevolgen van dien. Om een onomkeerbare klimaatverandering te vermijden moeten we onze CO2-uitstoot drastisch doen dalen.

Het klimaatprobleem beperkt zich niet alleen tot onze stad of ons land. Europa wil dan ook tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% inperken. Ze wil 20% meer hernieuwbare energie produceren en de energie-efficiëntie met 20% verhogen. De stad engageerde zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant om tegen 2020 de CO2-uitstoot in Halle met minstens 20% te verminderen.

Klimaatplan