Beleidsplan over het Vlaamse karakter van de stad

Standpunt van de Halse gemeenteraad over de vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van Halle.

De Halse politieke fracties, zetelend in de gemeenteraad van de stad Halle, hebben gezamenlijk in 2007 een standpunt ingenomen over het te voeren beleid ter vrijwaring en ter bevordering van het Vlaamse karakter van de stad.

Beleidsplan over het Vlaamse karakter van de stad