Bekendmakingen en beslissingen

Hier kan je de openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen en de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, besluiten van de gouverneur raadplegen. 

Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW

Openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen

Uit de gemeenteraad van 24 mei 2016