Bekendmakingen en beslissingen

Hier kan je de openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen en de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, besluiten van de gouverneur raadplegen. 

Openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen

Reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Vanaf 1 januari 2014 maakt de stad de nieuwe reglementen en verordeningen aan haar inwoners bekend via publicatie op de gemeentelijke website en niet meer door een aanplakbrief op een aanplakbord.

De publicatie bevat zowel de vermelding van de datum waarop de reglementen en verordeningen werden aangenomen (door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen of de burgemeester) als de datum van bekendmaking.

Een reglement of verordening treedt pas in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij het reglement of verordening een andere ingangsdatum bepaalt.

Hieronder vind je per gemeenteraad een lijst van alle aangenomen reglementen en verordeningen vanaf 1 januari 2014.

Uit het College van Burgemeester en Schepenen dd. 10 augustus 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 6 april 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 16 februari 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 12 januari 2018

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 8 december 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 11 augustus 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 7 juli 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 19 mei 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 24 februari 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 6 januari 2017

Uit het college van burgemeester en schepenen dd. 30 december 2016

Uit het college van burgemeester en schepenen van 2 december 2016

Uit de gemeenteraad van 24 oktober 2017

Uit de gemeenteraad van 23 mei 2017

Uit de gemeenteraad van 24 mei 2016