Omgevingsvergunningen

Hier kan je de openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen en de reglementen en verordeningen uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, besluiten van de gouverneur raadplegen. 

Omgevingsloket van de vlaamse overheid

Openbare onderzoeken, bekendmakingen en beslissingen aangaande milieu-, omgeving-, verkaveling- en bouwvergunningen