Retributie vakantieacademie De Meiboom

Jaarlijks organiseert de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten “De Meiboom” een zomeractiviteit voor kinderen die de leeftijd voor de basisschool bereikt hebben. De kinderen kunnen zich per weekdeelname inschrijven. De kosten voor deze zomeractiviteit worden door de stad gedragen. De deelnemende kinderen betalen wel een bijdrage die de kosten van de stad kan dekken.