Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk

Wanneer je niet-geadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis wil verspreiden in Halle, moet je daarop belastingen betalen. Het belastingreglement en het aangifteformulier vind je hier terug.

Meer info en contact