Belasting op opslagplaats van schroot, gebruikte autobanden en voertuigen buiten gebruik

Wanneer je schroot, gebruikte autobanden en voertuigen buiten gebruik (wrakken) opslaat in open lucht langs de openbare wegen of zichtbaar vanaf enig punt van deze wegen, betaal je belastingen. Het belastingreglement vind je hier.

Meer info en contact