Belasting op ambulante handel op markten en openbaar domein

Voor het handelen op openbaar domein, commerciële parkings en private bermen in de stad betaal je standrechten. Hier vind je het belastingreglement voor ambulante handel op markten en openbaar domein.

Meer info en contact