Belasting op publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen

Voor het uitbaten van een commerciële vestiging waarvan de bezoekersingang in het belastingreglement vastgesteld gebied ligt, betaal je promotaks. Het belastingreglement en het aangifteformulier vind je hier.

Meer info en contact